Рожко Анатолій Іванович

0

Місце роботи: Штормовська сільська рада
Посада: виконуючий обов’язки сільського голови
Склад корупційного правопорушення: будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, займався підприємницькою діяльністю, а саме – надавав в оренду ФОП Бережному Є.В. будівлю магазина, розташованого за адресою: АРК, Сакський р-н, с. Штормове, вул. Леніна 6а згідно договору оренди N 20 від 20.05.2011 р., за що отримував доход у вигляді орендної плати в розмірі 500-00 грн. щомісячно
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 850-00 (вісімсот п’ятдесят) грн. Отриманий доход від підприємницької діяльності у розмірі 1000-00 грн. – конфіскувати у доход держави.
Дата судового рішення: 2012-05-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.