Сліпий Володимир Іванович

0

Місце роботи: Тетіївська МДПІ
Посада: завідувач сектору погашення прострочених податкових зобов’язань
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
Вид покарання (стягнення): Сліпого Володимира Івановича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 ч. 1 КУпАП, притягнути до адміністративної відповідальності та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-03-30
Номер судового рішення: 1026/864/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.