Легойда Антоніна Миколаївна

0

Місце роботи: ВПТ ТОВ «Тепликпобутсервіс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): Легойду Антоніну Миколаївну визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, та призначити їй покарання у виді трьох років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими повноваженнями, строком на 1 рік . Згідно ст.75 КК України звільнити Легойду А.М. від основного покарання, якщо вона протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-05-10
Номер судового рішення: 222/667/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.