Анохін Олег Віталійович

0

Місце роботи: Державний архів Чернівецької області
Посада: провідний архівіст
Склад корупційного правопорушення: В ході перевірки встановлено, що 04.07.2011, 03.10.2011 та 04.01.2012 роках Анохін О.В. подав в органи ДПС у Чернівецькій області власноручно підписані звіти суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи- платника єдиного податку.
Вид покарання (стягнення): Накласти на Анохіна Олега Віталійовича згідно ч.1 ст.172-4 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.