Соколовський Сергій Олексійович

0

Місце роботи: тракторна бригада Пархомівського лісництва
Посада: бригадир
Склад корупційного правопорушення: Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі офіційного документу, що містить завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Соколовського Сергія Олексійовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України і призначити йому покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк до двох років. На підставі ч.5 ст.74, п.3 ч.1 ст.49 КК України звільнити Соколовського Сергія Олексійовича від призначеного основного та додаткового покарання за ч.2 ст.366 КК України у зв'язку із закінченням строків давності
Дата судового рішення: 2011-12-29
Номер судового рішення: 2022/1-161/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.