Павлюченко Анатолій Вікторович

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Володимирліфт»
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Своїми діями Павлюченко А.В. будучи начальником КП «Володимирліфт », являючись згідно п. п. «а »п.2 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції »суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення та згідно п.2.11 контракту від 01.02.2011 року , укладеного між Павлюченко А.В. та головою виконкому Володимир-Волинської міської ради наділений організаційно – розпорядчими функціями щодо укладення трудових договорів з працівниками підприємства, не вжив заходів щодо повідомлення про конфлікт інтересів , чим порушив обмеження, передбачені ст.9 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»та вчинив адміністративне корупційне правопорушення , відповідальність за яке встановлена ст..172-7 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Павлюченко Анатолія Вікторовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст.172-7 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 170 ( сто сімдесят ) гривень.
Дата судового рішення: 2011-12-21
Номер судового рішення: 3/0301/1586/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.