Ковальов Юрій Віталійович

0

Місце роботи: ГП «Ільїчевський морський торгівельний порт»
Посада: Заступник начальника відділу матеріально-технічного відділу постачання порту
Склад корупційного правопорушення: Ковальов Ю.В. своїми діями, що виразилися в неналежному виконанні посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного відношення до них (службова недбалість), що заподіяло шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України
Вид покарання (стягнення): Призначити покарання Ковальову Юрію Віталійовичу по ст.367 ч.2 КК України, із застосуванням ст.69 ч.2 КК України, – 2 року позбавлення волі й штраф у розмірі 4250 грн. У відповідності зі ст.ст.75, 76 КК України звільнити від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо Ковальов Юрій Віталійович – протягом 1 року випробного терміну не вчинить нового злочину злочину й виконає покладені судом обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 1-363/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.