Самура Василь Васильович

0

Місце роботи: Дружелюбівський виправний центр № 1 ДПтСУ в Запорізькій області
Посада: молодший інспектор.
Склад корупційного правопорушення: Самура В.В., який є службовою особою органу державної влади –молодшим інспектором Дружелюбівського виправного центру № 1 Управління Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) в Запорізькій області, отримуючи заробітну платню з державного бюджету України, у липні 2011 року отримав неправомірну вигоду з використанням службових повноважень.
Вид покарання (стягнення): Штраф у розмірі 850 гривень, з конфіскацією в дохід держави вилучених у нього грошових коштів у розмірі 150 гривень.
Дата судового рішення: 2011-09-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.