Алексєєнко Ірина Михайлівна

0

Місце роботи: Філія ЗАТ «Донецьктурист» Донецького бюро подорожей та екскурсій
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Алексєєнко І.М., працюючи на посаді директора філії ЗАТ «Донецьктурист» Донецького бюро подорожей та екскурсій, будучи посадовою особою, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами клієнтів філії ЗАТ «Донецьктурист» Донецького бюро подорожей та екскурсій. Злочин вчинений повторно.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування Алексєєнко І.М. визначити покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю строком на 2 (два) роки. В силу ст. 75 КК України Алексєєнко І.М. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробуванням на 2 (два) роки, якщо вона протягом зазначеного строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2011-10-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.