Величко Світлана Іванівна

0

Місце роботи: Київський університет туризму, економіки і права
Посада: декан факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.
Вид покарання (стягнення): Величко Світлану Іванівну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (вісім тисяч п’ятсот гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно –розпорядчими функціями строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2011-12-14
Номер судового рішення: 1-1155/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.