Зіняк Ярослав Миколайович

0

Місце роботи: Івано-Франківська митниця
Посада: заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Зіняк Я.М. перебуваючи на посаді заступника начальника Івано-Франківської митниці, всупереч інтересам держави, вчинив корупційне правопорушення передбачене ч.1 ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, так як порушив ст.14 Закону України "Про засади запобігання і протидію корупції", не вживши заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, який виник у зв'язку з недотриманням ним вимог ст.416 Митного кодексу України, а саме, не подавши відповідних заяв або звернень у митний орган про перевід на іншу посаду, яка згідно до розподілу обов'язків не передбачала би координування та контролювання роботи відділу митного оформлення №5 Івано-Франківської митниці, тобто усунення порушення ним норми ст.416 МК України та невідкладно, не повідомивши про це безпосереднього керівника про наявність такого конфлікту інтересів, чим вчинив адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-7 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 500 грн.
Дата судового рішення: 2012-04-02
Номер судового рішення: 0907/4159/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.