Герасимчук Микола Миколайович

0

Місце роботи: Одеське морехідне училище ім. Марінеско Одеської національної морської академії
Посада: завідувач заочного відділення
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою в якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах дії, що дає хабар якого-небудь, з використанням наданого йому службового становища, а також по ч.2 ст.368 КК України за ознаками – одержання посадовою особою в якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах дії, що дає хабар якого-небудь, з використанням наданого йому службового становища, вчиненому повторно.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити Герасимчуку Н.Н. остаточне покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі, без конфіскації всього приналежного йому особистого майна, з позбавленням йому права займати посади, пов'язані з адміністративно-господарською діяльністю, строком на 1 (один) рік. У відповідності зі ст.75 КК України звільнити засудженого Герасимчука Н.Н. від відбування покарання з випробним терміном на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2011-09-30
Номер судового рішення: 1/1522/1703/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.