Данилов Віталій Ілліч

0

Місце роботи: Одеська національна морська академія
Посада: доцент кафедри «Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах»
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар якої-небудь дії з використанням службового становища, у значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити засудженого Данилова В.І. від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на 1 /один/ рік, якщо він протягом цього періоду не зробить нового злочину. У відповідності зі ст. 77 КК України призначити Данилову В.І. додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, які пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах або організаціях усіх форм власності строком на 1 /один/ рік.
Дата судового рішення: 2012-02-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.