Костенко Микола Михайлович

0

Місце роботи: Медведівська сільська рада
Посада: землевпорядник
Склад корупційного правопорушення: У жовтні 2011 року в с. Медведівка Кегичівського району Харківської області, Костенко М.М., працюючи на посаді землевпорядника Медведівської сільської ради та будучи державним службовцем 15 рангу, 7 категорії, використовуючи своє службове становище, з метою незаконного одержання матеріальних благ, виконуючи обов’язки, передбачені п.15 роз. ІІ розділу «Посадової інструкції спеціаліста-землевпорядника сільської ради», затвердженої 05.01.2011р. Медведівським сільським головою, за надання допомоги по роз’ясненню процедури виділення земельної ділянки (паю) в натурі Супруну В.М., у приміщенні службового кабінету отримав від нього в дарунок пляшку коньяку торгової марки «Клінков», вартістю 132 грн.
Вид покарання (стягнення): Притягнути Костенка Миколу Михайловича до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-5 КУпАП, ч.1 ст.8 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», і накласти стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на суму 850 (вісімсот п’ятдесят) грн., без конфіскації дарунка.
Дата судового рішення: 2011-12-01
Номер судового рішення: 2017/3-573/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.