Мірошникова Галина Олексіївна

0

Місце роботи: Вузлова лікарня м. Маріуполя
Посада: лікар-дерматолог
Склад корупційного правопорушення: Мірошникова Г.О. перебуваючи на посаді лікаря-дерматолога вузлової лікарні м. Маріуполя, використовуючи свої службові повноваження та пов,язані з цим можливості, одержала для себе неправомірну вигоду –грошові кошти у розмірі 400 гривень за видачу лікарняного листа непрацездатності, тобто Мірошникова Г.О. порушила обмеження щодо використання службового становища, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене п. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Мірошникову Галину Олексіївну визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч. 2 КУпАП та накласти на нєї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 2550 гривень
Дата судового рішення: 2011-12-19
Номер судового рішення: 3-2755/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.