Педос Ігор Станіславович

0

Місце роботи: Державний заклад «Дунайська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»
Посада: помічник епідеміолога санітарно-карантинного відділу
Склад корупційного правопорушення: Педос І.С., займаючи посаду помічника епідеміолога санітарно-епідеміологічного відділу ДЗ «Дунайська басейнова санітарно-епідеміологічна станція», будучи, відповідно до п.1 «Ж» ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, в порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, які передбачені ч.1 ст.7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», займається підприємницькою діяльністю, що має на меті одержання прибутку.
Вид покарання (стягнення): Педос Ігоря Станіславовича визнати винним у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КпАП України, та призначити йому стягнення у вигляді штрафу в сумі 1000грн. з конфіскацією доходу від підприємницької діяльності за період з 1 липня 2011 року по 09 лютого 2012 року.
Дата судового рішення: 2012-02-29
Номер судового рішення: 1510/944/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.