Подик Василь Петрович

0

Місце роботи: Дубровицька районна державна адміністрація
Посада: начальник відділу з питань фізичної культури та спорту
Склад корупційного правопорушення: Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Дубровицької РДА Рівненської області, Подик В.П., порушив встановлену законом заборону щодо використання своїх службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки, пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, передбачену ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», у вигляді безпідставно отриманих коштів в сумі 200 (двісті) грн.
Вид покарання (стягнення): Подика Василя Петровича за ч.1 ст.172-2 КУпАП притягнути до адміністративної відповідальності та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 200 (двісті)грн.
Дата судового рішення: 2012-01-23
Номер судового рішення: 3-955/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.