Усков Володимир Володимирович

0

Місце роботи: Одеський загін морської охорони
Посада: Старший електрик зенітно-артилерійської команди артилерійської та мінно-торпедної бойової частини (БЧ-2,3) корабля морської охорони 3 рангу № 720
Склад корупційного правопорушення: Усков В.В., будучи військовою посадовою особою утвореного відповідно до Закону військового формування –Одеського загону морської охорони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, відповідно до підпункту «г» пункту 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», являючись суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, не мав права вчиняти дії, передбачені пунктом 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», вимогами якої забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, однак, всупереч наведеним вимогам законодавства, достовірно знаючи про встановлену законодавством заборону щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, Усков В.В., діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, вчинив порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю, а саме працював на посаді слюсаря 3-го розряду Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства, за що отримав матеріальні блага у вигляді прибутку за виконану роботу на загальну суму 7544,56 гривень.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень в прибуток держави з конфіскацією винагороди від роботи за сумісництвом
Дата судового рішення: 2012-04-06
Номер судового рішення: 3/1522/2424/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.