Ващенко Віталій Володимирович

0

Місце роботи: Київський міський нотаріальний округ
Посада: приватний нотаріус.
Склад корупційного правопорушення: Ващенко В.В., будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 11.08.2011 року, одержав неправомірну вигоду 200 грн. від Драченко Р.В., за видачу довіреності на представлення його інтересів Дудкою С.П. за недійсним паспортом.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з кофіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 200 грн.
Дата судового рішення: 2011-10-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.