Олійник Олена Леонідівна

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» м. Енергодар
Посада: Начальник планово-економічного відділу.
Склад корупційного правопорушення: Олійник О.Л., займаючи посаду начальника планово-економічного відділу комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» м. Енергодар і виконуючи організаційно-розпорядчі функції, що виражалося в керівництві підлеглими їй працівниками та роботою планово-економічного відділу, будучи посадовою особою, відповідальною за перевірку наданих підрядниками актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт на предмет достовірності зазначеної в них вартісті виконаних робіт, не виконавши належним чином свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, здійснила службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків комунальному підприємству в розмірі 480 551, 23 грн.
Вид покарання (стягнення): Олійник О.Л. визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України та призначити покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно – розпорядчих функцій і без застосування покарання у вигляді штрафу.На підставі ст. 1 п. в) Закону України від 08.07. 20011 г «Про амністію» від відбування призначеного покарання Олійник О.Л. звільнено.
Дата судового рішення: 2012-01-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.