Кіцан Георгій Васильович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Кіцан Г.В., порушивши п.2.9 ПДР, будучи згідно п.4 ч1 ст. 4 Закону України «Про засади запобіганння і протидії корупції»суб»єктом відповідальності за корупційне правопорушенння, з метою спонуканння до нескладання протоколу про адлміністративне порушенння за ч. 1 ст.122 КУпАП передав начальнику ВДАІ Заствнівського РВ майора Харабарі Р.І. неправомірну винагороду в розмірі 50 грн. і тким чином скоїв корупційне порушенння, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст. 172-3 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Визнати Кіцан Георгія Васильовича винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 172-3 ч.1 КупАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п»ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п»ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2011-10-07
Номер судового рішення: 3-681/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.