Супрун Олександр Вікторович

0

Місце роботи: Приватний підприємець.
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Співучасть у вчиненні злочину у вигляді пособництва, в отриманні посадовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням наданої йому влади, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): Супруна О.В. визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України із застосуванням ст.69 КК України та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, без конфіскації майна. Згідно ст. 75 КК України звільнити Супруна О.В. від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-02-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.