Поглод Павло Васильович

0

Місце роботи: військова частина А-0796 Ж
Посада: військовослужбовець
Склад корупційного правопорушення: Поглод П.В., проходячи за контрактом військову службу у військовій частині А-0796 Ж, будучи на посаді стрільця взводу у званні солдата та, відповідно до підпункту ”г” пункту 1 частини першої статті 4 Закону України від 07 квітня 2011 року №3206-VI ”Про засади запобігання і протидії корупції”, являючись суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, 21 жовтня 2011 року він, перебуваючи за місцем служби на території вказаної військової частини, запропонував безпосередньо службовій особі – командиру військової частини А-0796 Ж капітану Чумаку К.П. неправомірну вигоду, а саме – грошові кошти в сумі 500 доларів США, тобто у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в обмін за сприяння у вирішенні командиром військової частини А-0796Ж питання щодо звільнення Поглода П.В. з військової служби або ж переведення його до іншої військової частини за місцем постійного проживання у Закарпатській області.
Вид покарання (стягнення): Застосувати до Поглода Павла Васильовича адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.
Дата судового рішення: 2011-12-12
Номер судового рішення: 3-6389/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.