Перевозчикова Ніна Романівна

0

Місце роботи: КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка»
Посада: завідувач госпрозрахунковим кабінетом обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, лікар-психіатр
Склад корупційного правопорушення: Завідувачем госпрозрахунковим кабінетом обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, лікарем КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка»Перевозчиковою Н.Р., в порушення обмежень, передбачених ч. 1 ст. 6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо заборони використання своїх службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе, було отримано неправомірну вигоду в сумі 200 грн., за видачу Немировському О.В., без законних підстав, медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів серії 12ЯЯЮ № 693055, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172-2 КУпАП
Вид покарання (стягнення): Перевозчикову Ніну Романівну, 17.11.1939 року народження, проживаючу за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 81 кв.19, працюючої на посаді завідувача госпрозрахунковим кабінетом обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, лікарем КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка», визнати винною у скоєнні правопорушення передбаченого ст.172-2 ч.1 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на час розгляду справи становить 850 грн
Дата судового рішення: 2011-10-28
Номер судового рішення: 3-4451/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.