Сліпець Ростислав Степанович

0

Місце роботи: Буська міська рада
Посада: міський голова
Склад корупційного правопорушення: Буський міський голова Сліпець Ростислав Степанович, будучи суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використав свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для головного спеціаліста — землевпорядника Буської міської ради Гуменного Володимира Євстахійовича у зв'язку з прийняттям розпорядження № 28 від 20.07.2011р., внаслідок чого Гуменний В.Є., будучи притягнутим до дисциплінарної відповідальності у формі догани, отримав неправомірну вигоду у вигляді премії за липень 2011 року в сумі 576 грн., чим Буський міський голова порушив обмеження щодо використання службового становища та пов'язаних з цим можливостей, передбачених підпунктом 4 пункту 1 статті 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 576 грн.
Дата судового рішення: 2011-08-18
Номер судового рішення: 3-725/2011
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.