Андрєєва Тетяна Сергіївна

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Навмисні дії, що виразилися в співучасті в заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): Андрєєву Тетяну Сергіївну визнати винної у вчинені злочину, передбаченого ст.27 ч.2 – 191 ч.3 КК України й призначити їй покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, із застосуванням ст.75 КК України від відбування призначеного покарання звільнити з випробним терміном 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 1209/163/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.