Дарніца Олександр Юрійович

0

Місце роботи: ТОВ СП «Нібулон
Посада: крановщик
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в розтраті, привласненні та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, яке було вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): Застосувати ст.75 КК України та звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він на протязі іспитового строку –одного року не вчинить нового злочину та виконає обов'язки відповідно до п.п.2.,3.,4., ст.76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально – виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання , роботи., періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2011-10-20
Номер судового рішення: 1-164/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.