Буря Василь Миколайович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: майстер по житловому фонду і благоустрою комунального підприємства «Драбівське ВУЖКГ»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Буря В.М., працюючи на посаді майстра по житловому фонду і благоустрою комунального підприємства «Драбівське ВУЖКГ», будучи службою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями та достовірно знаючи про вартість матеріалів, використаних при проведенні ремонту вуличного освітлення відповідно до договору підряду від 20 жовтня 2010 року з Драбівською районною радою на виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення по вул.. Ленівна та вул.. Шевченка в с.м.т. Драбові складає 12 214 грн. 09 коп., склав та вніс в акт прийому виконаних робіт, де була завищена вартість використаних при проведенні ремонту матеріалів на суму 11 576 грн. 29 коп., які 29 жовтня 2010 року оплачені Драбівською селищною радою в повному обсязі.
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст. 366 КК України призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімуми доходів громадян в сумі 510 грн.
Дата судового рішення: 2011-12-13
Номер судового рішення: 1-134/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.