Федун Мирон Павлович

0

Місце роботи: ТОВ «СУПП «Енергія-КВ»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст. 364 КК України і призначити покарання у виді 4 (чотироьх) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у підприємствах всіх форм власності строком на 2 (два) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого Федуна Мирона Павловича від відбування призначеного основного покарання – 4 (чотири) роки позбавлення волі, з випробуванням – строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2011-10-06
Номер судового рішення: 1-69/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.