Нємченко Аліна Вікторівна

0

Місце роботи: ДВС Олександрійського міськрайонного управління юстиції
Посада: державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Нємченко А.В. вчинила зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інших особистих інтересах використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст.364 КК України призначити їй покарання у виді 3 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади державного виконавця в Державній виконавчій службі України строком на 3 роки. На підставі ст.49 КК України, Нємченко Аліну Вікторівни звільнити від призначеного покарання.
Дата судового рішення: 2011-10-12
Номер судового рішення: №1-31/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.