Матяш Неля Василівна

0

Місце роботи: Сектор оподаткування фізичних осіб Білопільського відділення Сумської МДПІ
Посада: старший державний ревізор-інспектор
Склад корупційного правопорушення: Матяш Неля Василівна 02 лютого 2012 року в м.Білопіллі, перебуваючи на посаді старшого державного ревізора-інспектора сектору оподаткування фізичних осіб Білопільського відділення Сумської МДПІ та будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, скоїла порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви).
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення в виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. з конфіскацією дарунка із вмістом наступних продуктів та напоїв: вино «Алазанська долина», 0,7 л; сирокопчена ковбаса, банка ікри червоної, вагою 140 г, коньяк «Алекс», на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-03-03
Номер судового рішення: 1801/1258/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.