Ключка Василь Миколайович

0

Місце роботи: Садівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Ключка В.І. перебуваючи на посаді Садівського сільського голови Баришівського району Київської області (відповідно до рішення Садівської сільської ради від 10.11.10 № 1-1 -VI), будучи посадовою особою місцевого самоврядування 4 категорії 9 рангу та суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно до п. п. «в»п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" діючи всупереч інтересам служби, отримав матеріальну допомогу та премії на загальну суму 6538,10 грн. за відсутності законних на те підстав, а саме рішень Садівської сільської ради про надання такої допомоги за рахунок коштів бюджету сільської ради.
Вид покарання (стягнення): Стягнення у виді штрафу в розмірі 2550 (дві тисячі пятсот п'ятдесят ) гривень з конфіскацією в доход держави незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру на загальну суму 6538 (шість тисяч п'ятсот тридцять вісім) грн. 10 коп.
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 3-216/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.