Лосєв Євгеній Валерійович

0

Місце роботи: ТОВ «Тл Моторз»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Лосєв Є.В., перебуваючи на посаді директора ТОВ «Тл Моторз», будучи службовою особою з корисливих мотивів з метою отримання кредиту в банку у невстановленому досудовим слідством місці, умисно склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме вніс до зовні правильно оформленого документа «Довідка про доходи Лосева Є.В.»відомості, які повністю не відповідають дійсності, вказавши у даному документі розмір свого прибутку у вигляді отриманої заробітної плати за 6 місяців (з листопада 2004 року по квітень 2005 року) у розмірі 54000 грн., щомісячний розмір якої складає 9000 грн., тоді як реально заробітної плати за даний період не отримував. Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, з метою отримання банківського кредиту за рахунок неправдиво вказаної суми власного доходу у підроблені ним «Довідці про доходи Лосева Є.В.», Лосев Є.В. 25.05.05 надав вищезазначену довідку, разом з іншими документами, необхідними для отримання кредиту, до ЗАТ "Банк РНБ», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська. 46.
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст. 366 КК України призначити йому покарання у виді — штрафу в розмірі — 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 850 гривень в дохід держави з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності строком на один рік. Відповідно до п. ”В” ст.1, ст. 8 Закону України "Про амністію” від 08.07.2011 року, ст. 6 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" від 02.06.2011 року — звільнити Лосєва Євгенія Валерійовича від призначеного основного та додаткового покарань.
Дата судового рішення: 2012-02-01
Номер судового рішення: 1-2132/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.