Волох Марія Петрівна

0

Місце роботи: Сороківська сільська рада Гусятинського району
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Волох М.П., працюючи на посаді Сороківської сільського голови Гусятинського району, у період з січня 2004 року, будучи посадовою особою органів місцевого самоврядування 4 категорії, 7 рангу та суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, знаючи вимоги Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем у грудні 2011 року видала розпорядження №33 від 15.12.2011 року, про надання матеріальної допомоги», згідно якого їй було нараховано матеріальну допомогу на оздоровлення при виході у відпустку без розгляду цього питання на сесії сільської ради. У зв’язку з чим, цього ж місяця незаконно отримала кошти в сумі 2326 грн., порушивши вимоги ч.1 ст.6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення за цією статтею у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 2326 грн.
Дата судового рішення: 2012-02-17
Номер судового рішення: 1904/383/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.