Лисенко Володимир Васильович

0

Місце роботи: ВАТ «Паляниця»
Посада: головний інженер
Склад корупційного правопорушення: Лисенко В.В. вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам за наступних обставин.
Вид покарання (стягнення): За ч. 1 ст. 367 КК України призначити покарання у виді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4250 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків в сфері охорони навколишнього природного середовища строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2011-07-21
Номер судового рішення: 1-302/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.