Гетало Володимир Петрович

0

Місце роботи: «Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч»
Посада: ректор ПВНЗ
Склад корупційного правопорушення: Гетало В.П. будучи ректором приватного вищого навчального закладу «Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч», здійснюючи загальне керівництво виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю даного навчального закладу, у порушення ч.1 ст.15, п.6 ч.2 ст.17, ч.1 ст.19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у необхідності нарахування, обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, як на те вказували працівники управління пенсійного фонду Київського району м. Полтави, згідно зазначених вимог чинного законодавства України, в період часу з січня 2006 року по лютий 2010 року не нарахував та не сплатив до Пенсійного фонду України страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в сумі 583808,65 грн., що в 2566 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.367 КК України призначити йому покарання із застосуванням положень ч.2 ст.69 КК України у виді двох років позбавлення волi без позбавлення права обiймати посади пов’язані з органiзацiйно-розпорядчою та адмiнiстративно-господарською діяльністю та без штрафу. На пiдставi ст.75 КК України звiльнити Гетало В.П. вiд вiдбування призначеного покарання, якщо вiн протягом одного року шести місяців не вчинить нового злочину. Зобов’язати Гетало В.П. протягом iспитового строку повідомляти органи кримiнально-виконавчої системи про змiну мiсця проживання та роботи
Дата судового рішення: 2011-10-28
Номер судового рішення: 1-364/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.