Пилипчук Володимир Львович

0

Місце роботи: Івано-Франківське ОБТІ
Посада: головний інженер
Склад корупційного правопорушення: Пилипчук В.Л. вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): За ч. 1 ст. 367 КК України, та призначити йому покарання — 1700 (тисяча сімсот) гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два) роки. На підставі п. є ст. 1 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року, ст.6-1 КПК України звільнити Пилипчука В.Л. від призначеного основного покарання.
Дата судового рішення: 2012-02-08
Номер судового рішення: № 0907/1-69/2011 року
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.