Бабенко Василь Іванович

0

Місце роботи: ремонтна майстерня ПСП "Авангард”
Посада: завідуючий
Склад корупційного правопорушення: Привласнив чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Бабенка Василя Івановича від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2011-07-08
Номер судового рішення: 1-145/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.