Мельник Володимир Федорович

0

Місце роботи: ТзОВ «Уїзд»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Вчинив службову недбалість,що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 191 830 грн.
Вид покарання (стягнення): За ст.367ч.2 КК України призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в установах,організаціях та підприємствах всіх форм власності стороком 1 рік. На підставі п.в ст.1 Закону України «Про амністію»від 08.07.2011 року звільнити Мельника В.Ф. від призначеного основного покарання.
Дата судового рішення: 2011-12-27
Номер судового рішення: 1-96/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.