Петрук Петро Максимович

0

Місце роботи: СВК "Жовтень”
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою, склав та видав завідомо неправдивий документ. Крім того, ним вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України, оскільки він, будучи службовою особою суб'єкта господарської діяльності, надав завідомо неправдиву інформацію органам державної влади з метою одержання дотацій при відсутності ознак злочину проти власності, повторно.
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст. 222 КК України –51000 (п’ятдесят одну тисячу) гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, на строк 1 (один) рік; за ч. 1 ст. 366 КК України –2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, на строк 2 (два) роки. На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбування 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, на строк 2 (два) роки. На підставі ст. 75 КК України Петрука П.М. від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням, якщо протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-01-30
Номер судового рішення: 0311/7/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.