Буртовий Віктор Анатолійович

0

Місце роботи: ТОВ“Рембуд”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Буртовий В.А., працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю “Рембуд”, вчинив порушення будівельних правил при проведенні будівельних робіт на 2 поверсі будинку №37 по вул. Червоноармійській у м.Києві, а також службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ст. 219 ч.2 КК України (в редакції 1960р.) у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі; за ст. 367 ч.2 КК України у виді 4 /чотирьох/ років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядницькою та адміністративно-господарською діяльністю строком на 3 роки, зі сплатою штрафу у розмірі 100 / ста/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 1700 /одна тисяча сімсот/ грн. 00 коп. На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити Буртовому В.А. остаточне покарання у виді 4 /чотирьох/ років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядницькою та адміністративно-господарською діяльністю строком на 3 роки, зі сплатою штрафу у розмірі 100 / ста/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 1700 /одна тисяча сімсот/ грн. 00 коп. На підставі ст. 48 КК України (в редакції 1960р.), ст. 49 КК України звільнити Буртового В.А. від призначеного покарання у зв`язку із закінченням строків давності.
Дата судового рішення: 2012-01-27
Номер судового рішення: 1-27/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.