Білодід Микола Іванович

0

Місце роботи: Срібнянський районний територіальний центр соціального обслуговування
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Визнати Білодіда Миколу Івановича винним за ст.191 ч.2 КК України і призначити йому – 1 (один) рік 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади керівника підприємства, установи чи організації строком на 2 (два) роки. На підставі п. "г” ст. 1 Закону України "Про амністію” від 08.07.2011р. засудженого Білодіда Миколу Івановича звільнити від відбування призначеного йому вироком суду покарання у зв”язку з актом амністії.
Дата судового рішення: 2012-02-16
Номер судового рішення: 1-1/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.