Кудрін Анатолій Павлович

0

Місце роботи: державне підприємство «Завод 410 Цивільної Авіації»
Посада: генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Кудрін А.П. своїми діями вчинив службову недбалість, тобто вчинив дії, які виразилися у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законном державним правам та інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.367 КК України призначити йому покарання у виді 5/п’яти/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на 3 роки. На підставі ч.1, п.3 ст. 49 КК України Кудріна Анатолія Павловича звільнити від кримінального покарання в виді позбавлення волі та додаткового покарання в виді позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.
Дата судового рішення: 2011-12-28
Номер судового рішення: 1-287/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.