Жук Олександр Васильович

0

Місце роботи: Державний комітет ветеринарної медицини України
Посада: заступник Голови Державного комітету ветеринарної медицини України – заступник Голови державного інспектора ветеринарної медицини України
Склад корупційного правопорушення: Жук О.В., обіймаючи посаду заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України – заступника Голови державного інспектора ветеринарної медицини України, будучи згідно ст. 25 Закону України «Про державну службу» державним службовцем другої категорії, маючи третій ранг державного службовця, та будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, як представник влади, наділений згідно розділу III наказу Голови Державного комітету ветеринарної медицини України № 314 від 30 липня 2010 року «Про розподіл функціональних повноважень» повноваженнями з питання здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, координував та контролював роботу органів державного ветеринарного контролю міждержавними перевезеннями (експорт, імпорт, транзит) вантажів, підконтрольних службі ветеринарної медицини, забезпечував і контролював роботу безпосередньо підпорядкованих йому: управління державної інспекції ветеринарної медицини; регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, вимагав та одержав хабар в особливо великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): За ст. 368 ч. 3 КК України (в редакції Закону до внесення змін Законом N 3207-VI від 07.04.2011, що діяла на момент вчинення злочину) і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, пов’язані з виконанням організаційно — розпорядчих та адміністративно — господарських обов’язків на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного майна, крім житла. На підставі ст. 54 КК України позбавити Жука Олександра Васильовича третього рангу державного службовця.
Дата судового рішення: 2012-02-27
Номер судового рішення: 1-613/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.