Тютюн Василь Омелянович

0

Місце роботи: Диминська сільська рада Новоукраїнського району
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Тютюн В.О., працюючи на посаді голови Диминської сільської ради Новоукраїнського району, являючись посадовою особою органу місцевого самоврядування, порушив спеціальні обмеження, встановлені Законом України “Про засади протидії та запобігання корупції в Україні”, а саме: всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України “ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, 19 грудня 2011 року незаконно, одноособово, без обговорення на сесії сільської ради, видав розпорядження за № 81 “Про преміювання до дня місцевого самоврядування”. В результаті цього Тютюн В.О та інші працівники сільської ради отримали премії з бюджетних коштів.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 ( вісімсот п”ятдесят ) гривень
Дата судового рішення: 2012-02-15
Номер судового рішення: 1116/458/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.