Кравцов Володимир Павлович

0

Місце роботи: ГП «Керченської морський торговельний порт»
Посада: виконуючий обов'язки капітана – змінного механіка тх «Рейд»
Склад корупційного правопорушення: Кравцов В.П.,працюючи на посаді виконуючого обов'язки капітана – змінного механіка тх «Рейд» ГП «Керченської морський торговельний порт» та,будучи посадовою особою, що займають посада, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, вчинив службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки для державного підприємства.
Вид покарання (стягнення): покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з адміністративно-розпорядчими й організаційно-господарськими обов'язками на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності строком на 1 рік із звільненням від відбування основного покарання з випробним терміном на 1 рік.
Дата судового рішення: 2011-08-10
Номер судового рішення: 1-568/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.