Шитьман Микола Миколайович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: інспектор дорожньо-патрульної служби 3-го взводу ДПС Рівненської роти ДПС (для обслуговування доріг державного значення).
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Складання службовою особою завідомо неправдивих документів
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст.366 КК України та призначити йому покарання за вказаний злочин у вигляді штрафу п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн., за ч.3 ст.364 КК України, Шитьмана Миколу Миколайовича-виправдати.
Дата судового рішення: 2011-12-14
Номер судового рішення: 1-136/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.