Плешаков Віктор Олександрович

0

Місце роботи: ТОВ «Агротера-2005»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Плешаков В.О., у період із січня 2009 року по вересень 2010 року вчинив фіктивне підприємництво, навмисне ухиляння від сплати податків, що потягнуло фактичне ненадходження в бюджет держави коштів у великих розмірах, а також службову підробку.
Вид покарання (стягнення): кримінальне покарання: за ст. 205 ч. 1 КК України у вигляді 1 року обмеження волі; за ст. 212 ч. 2 КК України у вигляді 3 трьох років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно — розпорядчими й адміністративно — господарськими обов'язками на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності строком на 2 року; за ст. 366 ч. 1 КК України у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно — розпорядчими й адміністративно — господарськими обов'язками на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності строком на 1 рік. Остаточно покарання у вигляді 3 трьох років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно — розпорядчими й адміністративно — господарськими обов'язками на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності строком на року із звільнення від відбування основного покарання у вигляді 3 років обмеження волі.
Дата судового рішення: 2011-08-01
Номер судового рішення: 1-465/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.