Саси Олександр Костянтинович

0

Місце роботи: військова частина А0943
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Саси А.К., будучи призначеним позаштатним начальником складу автомобільного майна військової частини А0943, обіймав посаду, пов'язану з виконанням адміністративно-господарських функцій по керуванню й розпорядженню військовим майном, намагаючись приховати недостачу близько 160 найменувань військового майна на загальну суму 24044,49 грн. під час приймання й передачі автомобільного майна поточного забезпечення військової частини А0943,вніс у розписку свідомо неправдиві відомості про те, що всі товарно-матеріальні цінності, які надійшли на збереження, оприбутковані на склад, а ті, що вибули – списані в картках обліку матеріальних цінностей.
Вид покарання (стягнення): кримінальне покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 600 (шістсот) грн.
Дата судового рішення: 2011-07-14
Номер судового рішення: 1-417/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.