Синеокий Андрій Сергійович

0

Місце роботи: військова частина А0785
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Синеокий А.С , будучи військовим посадовою особою й використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з капітаном Карпивим М.С. заволодів конденсаторами з вимірювальної техніки військового призначення військової частини А0785 , що містять дорогоцінні метали, які продав, поділивши отримання грошові кошти з Карпивим М.С. Усього зробив розкрадання іншого військового майна – конденсаторів, що містять дорогоцінні метали з коштів вимірювальної техніки військової частини А0785 на суму 12207, 40 грн.
Вид покарання (стягнення): покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі, із звільненням від відбуття покарання з випробним терміном -3 (три) року.
Дата судового рішення: 2011-12-20
Номер судового рішення: 1-749/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.